CSEI - Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Simleu Silvaniei

Go to content

Main menu:

   CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ reprezintă o alternativă educațională eficientă pentru copiii și tinerii cu dizabilități din județul Sălaj. În prezent, în județul Sălaj funcționează două unități de învățământ special: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei și structura Speranța Zalău, frecventate de 200 elevi (87 elevi la Șimleu Silvaniei și 113 elevi la Zalău).
  Activitățile instructiv-educativ-recuperative desfășurate în cadrul şcolii sunt pliate pe nevoile de dezvoltare şi potenţialul fiecărui elev. Activităţile propriu-zise de  predare - învăţare - evaluare sunt completate de o gamă diversificată de terapii specifice (terapie complexă şi integrată, terapia tulburărilor de limbaj, kinetoterapie, psihodiagnoză, terapie comportamentală, terapie senzorială etc.) şi de proiecte educaţionale menite să dezvolte abilităţi de viaţa independentă.
  În baza Certificatului de orientare şcolară/profesională emis de Comisia de orientare şcolară şi profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sălaj, furnizăm şi servicii de sprijin pentru elevii cu cerinţe educaţionale din învăţământul de masă.
  Ca şi centru şcolar pentru educaţie incluzivă, acordăm o atenţie deosebită activităţilor de informare şi consiliere a părinţilor copiilor cu dizabilităţi şi a cadrelor didactice care interacţionează cu elevi cu dizabilităţi/cerinţe educaţionale speciale.
  Suntem o echipă unită, formată din cadre didactice calificate, cu o vastă experienţă în domeniul psihopedagogiei speciale şi conştiente de misiunea şcolii, aceea de a asigura șanse egale în educație tuturor elevilor cu cerințe educaţionale speciale, valorizându-i pe toți, într-un mediu prietenos, cu propensitate spre formarea de abilități de viață independentă, în scopul creșterii șanselor de recuperare și integrare în comunitate.


 
Back to content | Back to main menu